شرح خدماتبیوگرافیمدارک تحصیلیجوایز و تقدیر نامه هاسخنرانی روز جهانی ماماتصاویر برخی از کودکان منآدرس و تلفن مرکز مشاوره

 

 

 

 

 

 

شرح خدمات

 • آموزش و مشاوره همسران جوان در شروع زدگی مشترک

 • آموزش و مشاوره قبل از بار داری - حین بارداری - بعد از بارداری

 • آموزش و مشاوره تنظیم خانواده - فاصله گذاری بین تولد کودکان - روش های بارداری پیشگیری از بارداری

 • آموزش و مشاوره تغذیه دوران بارداری با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده ها

 • آموزش و مشاوره ورزشهای دوران بارداری

 • آموزش و مشاوره تغذیه قبل از بارداری و نقش آن در تعیین جنسیت نوزاد پسر / دختر

 • آموزش و مشاوره ورزشهای بعد از رایمان به منظور انجام زایمان طبیعی و در نهایت سلامت مادر و کودک

 • آموزش و مشاوره روش شیر دهی ، مدت ، کیفیت و تغذیه مادران در دوران شیر دهی

 • آموزش و مشاوره در زمینه بهداشت زنان در مورد پیشگیری از بیماریهای زنان و درمان های لازم

 • آموزش و مشاوره زنان در دوره های مختلف زندگی در مورد حفظ و حمایت اندام و احشای داخلی در زمان قبل از بارداری - بعد از بارداری - یائسگی

 • آموزش و مشاوره به منظور پیشگیری از عوارض دوران یائسگی

 • آموزش و مشاوره خانم ها در مورد معاینه پستانها تشخیص زودرس سرطان پستان ، آگاهی از نحوه تشخیص و درمان